Často kladené otázky

Co je ortodoncie?
Jedná se o samostatný lékařský obor, jehož cílem je prevence a léčba anomálií v postavení zubů, zubních oblouků a ovlivnění vývoje chrupu a okolních tkání (tzv. rovnání zubů).
Které vady se ortodonticky léčí?
Existují dvě skupiny indikací k léčbě na ortodoncii:
- estetická
- funkční
Tyto dvě indikační skupiny také rozlišují zdravotní pojišťovny, u obou skupin je rozdílná finanční spoluúčast pacienta na léčbě.
Za co se na ortodoncii doplácí?
Pacient si plně hradí veškerý materiál fixního ortodontického aparátku a doplácí část úhrady na materiál snímacího ortodontického aparátku. Existuje jediná výjimka a to u skupiny pacientů s rozštěpem (vrozená vývojová vada). Diagnostika, rentgenové vyšetření a veškerá práce spojená s ortodontickou léčbou je plně hrazena zdravotními pojišťovnami, stejně jako veškeré nutné chirurgické zákroky spojené s ortodontickou léčbou.
V jakém věku je ortodontická léčba možná?
V současné době není věkové omezení ortodontické léčby a podle věku pacienta rozlišujeme léčbu v dětském věku a v dospělosti. Většina ortodontických anomálií se začíná léčit v období smíšeného chrupu, tedy v dětství. V dospělosti se léčí ty vady, které nebyly z různých důvodů vyléčeny v dětství. Dále anomálie zubů, které znemožňují zhotovení protetických prací (zubní můstky, protézy, zavedení implantátu), anomálie, které se projeví při rozvoji parodontologického onemocnění (putování zubů, stěsnávání, sklony zubů).
Jak probíhá ortodontická léčba?
Ortodontická léčba má několik fází podle typu ortodontické vady. Jak již bylo řečeno, většina ortodontických anomálií se začíná léčit v dětství v období smíšeného chrupu. Některé vady je však nutné léčit již v dětském chrupu (před šestým rokem života), které vznikly zlozvykem dítěte (dumlání palce), nebo svým rozvojem ovlivní další prořezávání stálých zubů (nucený zkřížený skus, obrácený skus). Naopak některé ortodontické vady jsou léčeny až v dospělosti, jejich léčba v dětském věku by byla dlouhá, neefektivní a zatěžující. Jsou to zejména vady, kdy na ortodontickou léčbu navazuje chirurgická korekce ortodontické vady (ortodontická vada je doléčena chirurgickým zákrokem na čelistech v celkové narkóze). Obecně lze říci, že ortodontická léčba má tři fáze: fáze pozorování (sledujeme vývoj chrupu, vývoj vady, prořezávání zubů), aktivní fáze (nasazení fixního, nebo snímacího ortodontického aparátku) a tzv. retenční (udržovací) fáze (nasazení retenčních zařízení ke stabilizaci všech struktur v dutině ústní, které ovlivňují polohu zubů po ortodontické léčbě).
Jaké druhy ortodontických zařízení jsou v současné době dostupné a jaké léčebné metody?
Léčba ortodontických anomálií probíhá dvěma základními metodami a to léčbou snímacím, nebo fixním aparátkem. Obě metody mají své výhody a nevýhody, mohou na sebe navazovat a v každém případě vždy záleží na konkrétní situaci a ortodontické vadě. Léčba ortodontické vady je dlouhodobá, průměrná doba léčby fixním ortodontickým aparátkem je 1,5 až 2 roky. Léčba snímacím aparátkem je v současné době hrazena maximálně 4 roky zdravotními pojišťovnami. Po léčbě fixním, nebo snímacím aparátkem je nošeno retenční zařízení (snímací aparátek nebo fixní retainer), které stabilizuje chrup po aktivní fázi léčby. Retenční zařízení je po určité době odstraněno a léčba tím na ortodoncii končí. V některých případech je nutná doživotní retence (nejčastěji fixním retainerem ), na kterou je každý pacient předem upozorněn a dostavuje se po půl roce na pravidelné kontroly tohoto retenčního zařízení.
Je ortodontická léčba bolestivá?
Ortodontická léčba s sebou přináší určitý stupeň nepohodlí. Po nasazení zejména fixního ortodontického aparátku dochází k určité citlivosti chrupu, která však během jednoho až dvou dnů odeznívá. Tato citlivost se během léčby několikrát opakuje, vždy po dodání aktivní části aparátku. O všem svého lékaře informujte a on Vám vždy pomůže a poradí, jak na danou situaci reagovat, popřípadě upraví aparátek pro Váš větší komfort. V případě nutnosti chirurgických zákroků je k dispozici spektrum analgetik, která Vám budou v tomto případě poskytnuta. Veškeré chirurgické zákroky (extrakce zubů, zavedení ortodontického implantátu, fenestrace retinovaného zubu) jsou prováděny v lokální anestezii.
Jak mě ortodontická léčba omezí, mohu jíst vše, nebo je nějaké omezení i v jídle?
S fixním ortodontickým aparátkem lze provozovat všechny druhy sportu. Nedochází k ovlivnění řeči. Při nutnosti celodenního nošení snímacích aparátků dochází k mírnému ovlivnění řeči v některých případech, které se během pár dnů upravuje. Během ortodontické léčby je nutné dodržovat vyšší standard ústní hygieny. Nedoporučuje se předními zuby ukusovat např. jablka, mrkev, ale je nutné si dané potraviny nakrájet a rozkousat na zadních zubech (stoličkách). Dále se nedoporučuje konzumovat potraviny typu turecký med, tvrdé bonbony apod. V případě aktivní ortodontické léčby se průměrně jedenkrát za měsíc dochází na pravidelné kontroly, v případě retenční fáze jedenkrát za čtvrt roku. Z uvedených skutečností vyplývá, že při ortodontické léčbě je nutná spolupráce a informovanost pacienta. Případy, kdy nelze ortodontický aparátek nasadit i přes to, že je léčba tímto aparátkem indikována, jsou vzácné a je to v případě hry na dýchací hudební nástroj (s nátiskem), nedodržování dostatečné ústní hygieny a v případě naprosté nespolupráce ze strany pacienta. Pobyt v zahraničí trvající déle než čtyři měsíce není vhodný s nasazeným pevným aparátkem.
Může ortodontickou léčbou dojít k poškození chrupu?
Ano, může. Ve vzácných případech dochází k resorpci (zkracování) kořenů zubů zatížených ortodontickou silou. To se projeví zvýšenou bolestivostí a zkrácením kořene, patrném na rentgenovém snímku. Dále může dojít vlivem nedodržení hygieny k demineralizaci skloviny a k tvorbě křídově bílých skvrn na sklovině zubů. Alergické projevy v dutině ústní bývají vzácné, může se objevitz alergie na kovy užívané při ortodontické léčbě.