Často kladené otázky

Co je ortodoncie?
Jedná se o samostatný lékařský obor, jehož cílem je prevence a léčba anomálií v postavení zubů, zubních oblouků a čelistí a ovlivnění vývoje chrupu a okolních tkání.
Které vady se ortodonticky léčí?
Existují dvě skupiny indikací k léčbě na ortodoncii:
- estetická
- funkční
Tyto dvě indikační skupiny také rozlišují zdravotní pojišťovny a rozdíl je ve výši finanční spoluúčasti pacienta na léčbě.
Které výkony jsou pacientem hrazeny? Jaká je cena za snímací nebo fixní aparátek?
V současné době přispívají pojišťovny na léčbu pouze pacientům mladším dvaceti dvou let. Po dvacátém druhém roce je celá léčba plně hrazená pacientem. Všichni pacienti si hradí veškerý spotřebovaný materiál na snímací nebo fixní aparátek. Pacientem je hrazeno provedení dentální hygieny, opravy snímacích a fixních aparátků a návštěvy mimo předepsaný léčebný plán. Pojišťovny mají limity na vykazování všech výkonů, takže po vyčerpání všech kódů je nadále léčba plně hrazená jakýmkoli pacientem ať už v dětském nebo dospělém věku. Ceny jsou uvedeny v ceníku, který je k nahlédnutí v ordinaci, a jsou vypočítávány každý rok podle právních norem České republiky. V současné době nejsme schopni bez přímých plateb od pacientů poskytovat ortodontickou léčbu a nejsme schopni garantovat stálou výši dohodnuté ceny v léčebném plánu z důvodů stále se zvyšujících nároků na materiály, nájem a spotřebované energie. Celková výše doplatku po dobu léčby je uvedena ve finančním plánu a je pouze přibližným odhadem celkové ceny.
V jakém věku je ortodontická léčba možná a vhodná?
V současné době není žádné věkové omezení ortodontické léčby a podle věku pacienta rozlišujeme léčbu v dětském a dospělém věku. Většina ortodontických anomálií se začíná léčit v období smíšeného chrupu tedy v dětství. V dospělosti se léčí ty vady, které nebyly z různých důvodů vyléčeny dříve. Dále anomálie zubů, které znemožňují zhotovení protetických prací (zubní můstky, protézy, zavedení implantátu) a anomálie, které se projeví při rozvoji parodontologického onemocnění (putování zubů, stěsnávání, sklony zubů).
Jak probíhá ortodontická léčba?
Ortodontická léčba má několik fází podle typu ortodontické vady. Jak již bylo řečeno, většina ortodontických anomálií se začíná léčit v dětství v období smíšeného chrupu. Některé vady je však nutné léčit již v dětském chrupu (před šestým rokem života), které vznikly zlozvykem dítěte (dumlání palce, okusování nehtů, okusování předmětů), nebo svým rozvojem ovlivní další prořezávání stálých zubů (nucený zkřížený skus, obrácený skus). Naopak některé ortodontické vady jsou léčeny až po prořezání stálých zubů po druhé moláry a po proběhlém prepubertálním růstovém spurtu. Velké anomálie čelistí vyžadující chirurgické řešení jsou léčeny po ukončení růstu pacienta. Obecně lze říct, že ortodontická léčba má tři fáze: fáze pozorování (sledujeme vývoj chrupu, vývoj vady, prořezávání zubů), aktivní fáze (nasazení fixního nebo snímacího aparátku nebo dlah) a tzv. retenční (udržovací) fáze (nasazení retenčních zařízení ke stabilizaci všech struktur v dutině ústní, které ovlivňují polohu zubů po ortodontické léčbě).
Jaké druhy ortodontických zařízení jsou v současné době dostupné a jaké léčebné metody?
Léčba ortodontických anomálií probíhá těmito základními metodami: snímacími aparátky, fixními aparátky, nebo dlahami (tzv. neviditelná rovnátka). Všechny metody mají své výhody a nevýhody, mohou na sebe navazovat a v každém případě vždy záleží na konkrétní situaci a ortodontické vadě. Léčba ortodontické vady je dlouhodobá, průměrná doba léčby fixním ortodontickým aparátkem je 1,5 až 2 roky. Léčba snímacím aparátkem je průměrně 3–4 roky. Po léčbě fixním nebo snímacím aparátkem je fáze stabilizace, kdy je nasazen retenční aparátek (snímací aparátek, fixní retainer, snímatelná dlaha), který stabilizuje chrup po aktivní fázi léčby. Retenční zařízení je po určité době odstraněno a léčba tím na ortodoncii končí. V některých případech je nutná permanentní (doživotní) retence (nejčastěji fixním retainerem, snímatelnou dlahou), na kterou je každý pacient předem upozorněn, a dostavuje se po půl roce na pravidelné kontroly tohoto retenčního zařízení.
Je ortodontická léčba bolestivá?
Ortodontická léčba s sebou přináší určitý stupeň nepohodlí. Po nasazení zejména fixního aparátku dochází k citlivosti chrupu, která však během jednoho až dvou dnů odeznívá. Tato citlivost se během léčby několikrát opakuje vždy po dodání aktivní části aparátku. O veškerých problémech spojených s nasazeným aparátkem ošetřující personál informujte a vždy Vám bude poskytnuta pomoc ve formě úpravy aparátku, rady, či provedení dentální hygieny. V případě nutnosti chirurgických zákroků je k dispozici široké spektrum analgetik, která Vám budou v tomto případě předepsána. Veškeré chirurgické zákroky (extrakce zubů, zavedení ortodontického miniimplantátu, fenestrace retinovaného zubu) jsou prováděny v lokálním umrtvení.
Jak mě ortodontická léčba omezí? Mohu jíst vše, nebo je nějaké omezení i v jídle?
S fixním ortodontickým aparátkem lze provozovat všechny druhy sportu. Obvykle nedochází k ovlivnění řeči. Při nutnosti celodenního nošení snímacích aparátků nebo fixního nákusného třmene k mírnému ovlivnění řeči dochází, které se během pár dnů upravuje. Během ortodontické léčby se musí dodržovat vyšší standard ústní hygieny. Nedoporučuje se předními zuby ukusovat např. jablka, mrkev, ale je nutné si veškeré tvrdší ovoce a zeleninu nakrájet na menší kousky, vložit do úst a pokousat stoličkami. Dále se nedoporučuje konzumovat potraviny typu turecký med, tvrdé bonbony, topinky apod. V případě aktivní ortodontické léčby se průměrně jedenkrát za měsíc dochází na pravidelné kontroly, v případě retenční fáze jedenkrát za čtvrt roku a později jedenkrát za půl roku. Z uvedených skutečností vyplývá, že při ortodontické léčbě je nutná spolupráce pacienta. Případy, kdy nelze ortodontický aparátek nasadit i přes to, že je léčba tímto aparátkem indikovaná, jsou vzácné a je to např. v případě hry na dechový hudební nástroj s nátiskem, nedodržování dostatečné ústní hygieny a v případě nespolupráce pacienta. Pobyt v zahraničí trvající déle než tři měsíce není vhodný s nasazeným fixním ortodontickým aparátkem.
Může ortodontickou léčbou dojít k poškození chrupu?
Ano, může. Ve vzácných případech dochází k resorpci (zkracování) kořenů zubů zatížených ortodontickou silou. To se projeví zvýšenou bolestivostí a zkrácením kořene patrném na rentgenovém snímku. Dále může dojít vlivem nedodržení hygieny k demineralizaci skloviny a k tvorbě křídově bílých skvrn na sklovině zubů. Alergické projevy v dutině ústní bývají vzácné, ale může se objevit alergie na kovy užívané při ortodontické léčbě provázené zarudnutím, tvorbou puchýřků, svěděním a bolestivostí. Vždy je nutné o veškerých problémech informovat ošetřující personál, provádět dostatečně hygienu dutiny ústní a docházet na pravidelné kontroly. V případě akutních stavů, kdy pacient není schopen dostavit se na ošetření – pobyt v nemocnici, karanténa apod., garantuje naše ortodontická ambulance návštěvu u pacienta a provedení zákroku ke zmírnění akutních potíží, v případě nutnosti odstranění aparátku a později pokračování léčby na ortodoncii.